Сребърна 18 е вече в строителство. Проектът ще бъде завършен през 2022. Вложените материали и системи отговарят на най-високите изисквания за качество на жилищното строителство.

Модерна и функционална жилищна сграда, с атрактивна фасада и отлична локация.